Zielony Ład i unijny cel neutralności klimatycznej – bez Polski

W nocy z 12 na 13 grudnia przywódcy państw unijnych przyjęli osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku za wspólny cel. No… prawie wspólny. Bo z ambitnych zamierzeń jak zwykle wyłamała się Polska. Nowy Zielony Ład dla całej Europy? Zielony Ład dla Europy to opracowany przez Komisję Europejską dokument, który określa wspólnotowe cele w zakresie ochrony…