Czy chomik będzie w polu dalej chomikował?

O niektórych zwierzętach jest głośno, że zanikają i że należy je chronić. I całe szczęście, że takie działania są podejmowane. Jednakże, nie wszystkie zagrożone gatunki są rozpoznawalne, a potrzeba ich ochrony powszechnie znana.   Takim nieznanym (a wielka szkoda) gatunkiem polskiej fauny jest Chomik europejski (Cricetus cricetus). Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że są to zwierzęta dziko…